Slip de gamle fri

Nu hvor de københavnske plejehjemsbeboere og de ansatte er vaccineret to gange, bør vi åbne de københavnske plejehjem.

 

Plejehjemsbeboerne risikerer varige men, hvis plejehjemmene ikke lukkes op hurtigt.

 

Mange plejehjemsbeboere mister fysisk funktionsevne, hvis de ikke får den nødvendige træning, og det er vigtigt, at de også får den nødvendige hjælp fra medarbejdere og pårørende til at gå for derved at holde kroppen i gang. Beboere, der i perioder ikke får den nødvendige optræning, risikerer at miste funktionsevne – og dermed livskvalitet for altid.

 

Mange demente plejehjemsbeboere mister også mange færdigheder, hvis de ikke holder deres sprog ved lige. Mange glemmer ords betydning og evnen til at forstå sammenhænge, hvis de ikke dagligt holder deres sprog og talegaver ved lige. Hvis demente mister kognitiv funktionsevne, så vil den være mistet for altid. 

 

Derfor er det vigtigt, at plejehjemmene åbnes hurtigst muligt, så de ældre ikke varigt mister funktionsevne og livskvalitet. De pårørende bør – lige så snart, at det er forsvarligt – igen have adgang til at besøge familiemedlemmer på plejehjem.

 

Heldigvis bakkede en enig Borgerrepræsentation op på mødet den 4. Februar om et forslag fra Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, om at Københavns Kommune skal have en plan for genåbning af de københavnske plejehjem straks ministeren tillader, at dørene må slås op.