Velkommen til min hjemmeside! 

Mit navn er Jakob Næsager, og jeg er Det Konservative Folkepartis gruppeformand i Københavns Borgerrepræsentation. På siden her vil du løbende kunne finde vores holdning til aktuelle lokalpolitiske emner, samt se hvilke mærkesager vi går til kommunalvalg på baggrund af i 2021. 

God fornøjelse.

Hvis du har lyst kan du yderligere følge mig på disse sociale medier: 

Jakob Næsager LinkedIn

Jakob Næsager Facebook

Københavns Konservative Vælgerforening