Parkering er velfærd

Slip de gamle fri

Nu hvor de københavnske plejehjemsbeboere og de ansatte er vaccineret to gange, bør vi åbne de københavnske plejehjem.   Plejehjemsbeboerne risikerer varige men, hvis plejehjemmene... Læs mere

Velkommen til min hjemmeside! 

Mit navn er Jakob Næsager, og jeg er Det Konservative Folkepartis gruppeformand i Københavns Borgerrepræsentation. På siden her vil du løbende kunne finde vores holdning til aktuelle lokalpolitiske emner, samt se hvilke mærkesager vi går til kommunalvalg på baggrund af i 2021. 

God fornøjelse.

Hvis du har lyst kan du yderligere følge mig på disse sociale medier: 

Jakob Næsager LinkedIn

Jakob Næsager Facebook

Københavns Konservative Vælgerforening