Et grønnere København

Vi konservative ønsker et grønnere København. Derfor har vi udarbejdet en række pejlemærker som vil gøre København grønnere.

En stemme på Det Konservative Folkeparti til Kommunalvalget i 2021 er en stemme på:

Flere grønne områder i København. Der er planlagt en stor ny park i Nordhavn og en park på den kommende ø Lynetteholmen, i indsejlingen til Københavns havn på 60 ha – til sammenligning er Fælled Parken 59 ha. Vi konservative fik også vedtaget et forslag i 2009 om, at mængden af grønne områder i København ikke måtte blive mindre end i 2009.

At de nuværende miljøzoner for busser, lastbiler og taxaer udvides til også at omfatte personbiler, så de mest forurenende personbiler på sigt ikke længere må køre ind i det centrale København.

At de mange diesellokomotiver, der hver time kører ind gennem det centrale København udskiftes til eldrevne tog, der ikke udleder partikler og CO2 inde midt i vores by.

At de mange krydstogtsskibe skal forpligtes til at bruge grøn landstrøm, når de ligger til i København. I dag kan de købe afgiftsfri diesel i internationalt farvand. Når der er flest krydstogtsturister, er der 10.000 personer i døgnet på krydstogtsskibe i København – og det er noget svineri, når så mange personer – svarende til en dansk provinsby – få al deres el og opvarmning fra dieselgeneratorer, der udleder partikler og CO2 ind over København.

Flere træer og blomster, så vi får en grønnere by. På Frederiksberg har de en vision om, at man skal kunne se et træ fra ethvert vindue. Den vision kan vi godt lide i København. Vi ønsker også flere blomstrende træer, fx kirsebærtræer, der kan pynte i vores by.

Renere vand, hvor der ikke udledes urenset spildevand ud i Københavns Havn eller i Øresund. Som et rigt samfund bør vi rense alt spildevand, inden det udledes til havn eller Øresund. Vi skal værne om vores forholdsvis rene badevand, og vi skal ikke acceptere fortsatte kalkulerede udledninger flere gange om året.

Affaldssortering – gerne ambitiøs, hvor mest muligt affald kan genanvendes. Dog skal vi ikke sortere i flere fraktioner end i dag, for det er vigtigt, at der er en bred folkelig accept, så at det sorterede affald er sorteret rigtigt og dermed kan genanvendes. 

At kommunen skal udfase brugen af engangsplast, hvor det er muligt, og i stedet anvende genanvendelige materialer.

Vi konservative er enige i visionen om, at København skal være CO2-neutral som den første hovedstad i verden. Derfor skal vi også gå fra fossile brændsler til bla. vindenergi.

At flere københavnere får mulighed for at konvertere til elbiler. Derfor skal kommunen sikre, at alle, der ønsker at overgå til elbil, kan få lagt tilstrækkelig strøm ind i parkeringsanlæg m.v. Det er vigtigt, at der er tidsrestriktioner på de offentlige ladestandere, så flest muligt kan få deres elbil ladet op. Kommunen må aldrig blive en hindring for, at private kan konvertere til elbil. Alle kommunale personbiler skal være elbiler.