Børn og faglighed

Den københavnske folkeskole skal være landets bedste. Vi skal prioritere at få børnenes trivsel og faglighed i vejret, så København har en folkeskole i landets top.

En stemme på Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i 2021 er en stemme på:

Trivslen blandt både elever og lærere i den københavnske folkeskole skal ligge i top.

Skabe Danmarks bedste folkeskole med et højt fagligt niveau.

Fraværet blandt både lærere og elever skal bringes ned, så der er mere tid til undervisning.

Flere faguddannede lærere, der underviser i deres linjefag / specialer.

Stabilitet om skoledistrikterne, så forældre og elever kan være trygge ved, at de kan komme i distriktsskolen.

Sikre skoleveje, så børnene ikke skal krydse meget trafikerede veje.

Ønsket om, at skabe flere profilskoler med særligt højt fagligt niveau – vi ser bl.a. gerne en idrætsskole med masser af idrætsfaciliteter og med samarbejde med f.eks. FCK, DBU, samt idrætsforeninger.

En nærværende ledelse på hver enhed, så vi går væk fra klyngeledelse, hvor der er langt fra den enkelte elev og forældre til den ansvarlige leder.

Børn kan dansk på et forståeligt og alderssvarende niveau, når de begynder i skole, så de ikke er bagud på forudsætninger, allerede inden de begynder i skole.

Gøre op med tanken om, at alle skal inkluderes i folkeskolen. Det er nødvendigt med specialskoler og specialklasser til elever, der kan forstyrre undervisningen for de andre elever.

Det skal være muligt for skolerne at komme af med lærere og ledere, der ikke er dygtige nok.