Børn og faglighed

Den københavnske folkeskole skal være landets bedste. Vi skal prioritere at få børnenes trivsel og faglighed i vejret, så København har en folkeskole i landets top.

En stemme på Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i 2021 er en stemme på..

 • at trivslen blandt både elever og lærere i den københavnske folkeskole skal ligge i top.
 • at skabe Danmarks bedste folkeskole med et højt fagligt niveau.
 • at fraværet blandt både lærere og elever skal bringes ned, så der er mere tid til undervisning.
 • flere faguddannede lærere, der underviser i deres linjefag/specialer
 • stabilitet om skoledistrikterne, så forældre og elever kan være trygge ved, at de kan komme i distriktsskolen.
 • sikre skoleveje, så børnene ikke skal krydse meget trafikerede veje
 • ønsket om, at skabe flere profilskoler med særligt højt fagligt niveau – vi ser bl.a. gerne en idrætsskole med masser af idrætsfaciliteter og med samarbejde med fx FCK, DBU samt idrætsforeninger.
 • en nærværende ledelse på hver enhed, så vi går væk fra klyngeledelse, hvor der er langt fra den enkelte elev og forældre til den ansvarlige leder.
 • at børn kan dansk på et forståeligt og alderssvarende niveau, når de begynder i skole, så de ikke er bagud på forudsætninger, allerede inden de begynder i skole.
 • at gøre op med tanken om, at alle skal inkluderes i folkeskolen. Det er nødvendigt med specialskoler og specialklasser til elever, der kan forstyrre undervisningen for de andre elever.
 • at det skal være muligt for skolerne at komme af med lærere og ledere, der ikke er dygtige nok.