Værdighed og socialt udsatte

Vi Konservative synes at alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. Samtidig med en respekt for den enkelte og en værdig behandling øverst på vores prioriteringsliste.

En stemmer på Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i 2021 er en stemme på:

At alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. Der skal være mulighed for at spise sammen med andre – uanset om man bor alene, er hjemløs eller bor på et plejehjem eller andet. Der bør være tilbud om aktiviteter sammen med andre for at forebygge og modvirke ensomhed. Alle skal have mulighed for et værested. Fællesskaber på tværs af generationer bør prioriteres, f.eks. daginstitutioner på og ved plejehjem.

Vi skal have respekt for den enkelte og værdig behandling. Alle bør tiltales og omtales med respekt og i en ordentlig tone. Omgangstonen er meget væsentlig på kommunale bosteder. Der skal være tid til den enkelte, og ingen skal skyndes på, for at personalet hurtigt kan nå til ”den næste i rækken”. Ingen skal tilbydes en ble fordi der ikke er tid til at hjælpe den enkelte rettidigt.

Alle skal have hjælp efter behov. Der er ressourcer nok til alles behov, men ikke til alles begær. Alle skal have den nødvendige hjælp – og have den hurtigt. Ingen skal tigge for at få den nødvendige hjælp, og man skal aldrig stå i en taknemmelighedsgæld til kommunen.

Der skal stilles krav om kvalitet og valgfrihed. Mad er livskvalitet. Mad skal smage og dufte – også selvom man ikke kan lave den selv.

Fokus på tryghed, da tryghed er vigtig. Man skal have den nødvendige hjælp og i rette tid. Der bør ikke være unødig ventetid på plejebolig eller hjælpemidler. Man skal tilbydes en egnet bolig, og der skal være social tryghed, så ingen efterlades i ensomhed.

En værdig rengøring – man skal ikke sidde i sit eget snavs, så derfor skal der tilbydes nødvendig rengøring og bad. Der skal være en anstændighed standard, hvor man kan bevare sin selvrespekt og være bekendt at have gæster. Der skal tilbydes ny teknologi, fx robotstøvsugere og selvbetjeningstoiletter.

Kort ventetid både ved behov for akut hjælp, men også til visitation af personlig og praktisk hjælp. Der bør også være kort ventetid til en plejebolig, når behovet opstår. Ingen bør vente på at få nødvendige hjælpemidler.

Valgfrihed, så man selv kan bestemme, hvad der er et godt liv for den enkelte. Man skal selv kunne vælge leverandør af mad, pleje, rengøring og boliger – og gerne have mulighed også for at vælge mellem forskellige aktivitetstilbud. Civilsamfundet bør inddrages, så borgerne kan vælge mellem både private og kommunale løsninger.

Antallet af forskellige hjælpere i eget hjem bør være minimalt. Det giver tryghed at så få forskellige hjemmehjælpere som muligt kommer i ens hjem. Der bør være vished for, hvem der kommer og hvornår. Der bør være valgfrihed mellem, hvem man ønsker skal levere ens hjælp. Der bør tilbydes teknologiske løsninger f.eks. robotstøvsugere og selvhjælpstoiletter, så flest mulige bliver selvhjulpne, hvis de ønsker at tage imod den nye teknologi.

Genoptræning skal tilbydes hurtigt og i nødvendigt omfang, så flest mulige kan bevare sine kompetencer og være selvhjulpne – det giver selvtillid og selvrespekt. Ingen skal mødes med urealistiske krav.