Kultur og dannelse

Vi konservative i København ønsker at værne om den historiske bymidte. Samtidig ønsker vi et København, hvor børn kan dyrke den idræt de ønsker uden først at skulle stå på venteliste.

En stemme på Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i 2021 er en stemme på:

Arkitektoniske krav til nybyggeri – vi vil ikke have eksperimenterende arkitektur i Middelalderbyen – det må henvises til de nye bydele. Vi skal ikke snobbe overfor anerkendte arkitekter. Vi skal stille krav til alle.

Vi skal værne om vores historiske bymiljø i det centrale København. Vi skal værne om udsigten til Københavns tårne og spir, og vi skal være skeptiske overfor ting, der kan ødelægge arkitekturen i vore historiske bygninger. Vi ser gerne en fremhævelse af de smukke historiske bygninger ved f.eks. effektbelysning.

Idrætsfaciliteter i alle bydele og gerne med fleksibel anvendelse, så det appellerer til både drenge og piger, og som kan bruges af alle aldersgruppe efter skoletid og i weekenderne. Det er ikke rimeligt, at børn i dagens København skal stå på venteliste for at kunne dyrke idræt.

En international by, der er tilgængelig også for udlændinge. Vi skal have kultur- og skoletilbud på engelsk for vore mange udenlandske ansatte på vore arbejdspladser.

København skal være vært for internationale arrangementer inden for både messer, kongresser, koncerter, sportsbegivenheder m.v. for det skaber arbejdspladser og omsætning i vores by, og giver masser af gode oplevelser til københavnerne.

Vi skal have flere skilte med forklaringer på gadenavne, pladser og bygninger, så vi kan læse om byens historie rundt om i byrummet. Flere skal lære byens historie at kende. Vi skal kunne være stolte af vores by og dens historie, så vi bliver bevidste om, hvad byen står for, og hvilken by, som vi ønsker at være i fremtiden.

Det skal være let og trygt at færdes i vores by. Derfor skal der mere politi eller et kommunalt ordenskorps på gaden. Det skal være trygt at færdes på gaderne og i den kollektive trafik – hvor det også skal være let at finde rundt og skifte.

Vi skal have en ren by, hvor det er attraktivt at opholde sig. Vi kan ikke være bekendte, at vores by sejler i affald.

Vi skal finde ud af hvilke turister vi ønsker at markedsføre København overfor, så vi ikke bliver rendt over ende af masseturisme, men derimod formår at målrette vore tilbud til de turister, der kan være med til at løfte og skabe omsætning i vores by.

Vi skal være mere kritiske overfor, hvad kommunen yder støtte til. Vi skal stille krav om kvalitet og mangfoldighed – men aldrig på bekostning af kvaliteten. Vi skal turde at stille krav. Ikke alt er lige godt, og derfor er det i orden at behandle ting forskelligt. Vi skal stille krav om kvalitet.