Fremkommelighed og parkering

Vi Konservative i København ønsker mere metro til københavnerne. Vi ønsker flere parkeringspladser til byens beboere, og så skal prisen for at parkere være rimelig og helst gratis for første bil.

En stemme på Det Konservative Folkeparti til Kommunalvalget i 2021 er en stemme på:

Metro til alle bydele, så københavnerne kan komme hvor som helst i København på en halv time. De eksisterende Metrolinjer suppleres i 2024 med en Sydhavnsmetro til Sydhavnen og Ny Ellebjerg Station. Der er aftalt en Metro fra Amagerbro via Islands Brygge til Hovedbanen og Rigshospitalet videre til Østerport og Lynetteholmen. Der bør også være en Metro fra Rigshospitalet videre til de tre B´er – Bispebjerg, Bellahøj, Brønshøj og Husum. Også en linje med stop under Amagerbrogade vil være ønskelig.

Parkeringspladser til københavnerne. Ved nybyggeri bør der stilles krav om etablering af tilstrækkeligt med parkeringspladser, så parkering kan holdes på egen grund og ikke belaste de fælles veje med yderligere parkering.

At københavnerne skal kunne parkere til en rimelig pris. Kommunen har indtægter på over 600 mio. kr. om året fra bilisterne, og de penge bruges til andet end infrastruktur og parkeringspladser. Det er ikke rimeligt. Når man har betalt sin skat, bør man kunne parkere i sin egen bil for en rimelig pris – helst gratis for elbil. Det er ikke fair, at beboere i Nordhavn og Ørestad skal betale over 1.000 kr. om måneden for at parkere sin bil.

Flere cykelstier rundt om i København, gerne flere over havnen samt nye ruter over jernbanen på både Østerbro og Vesterbro, så der skabes flere smutveje og flere får lyst at cykle.

En havnetunnel der vil kunne lette store dele af København for megen trafik. Vi bør have en havnetunnel fra Nordhavn via Lynetteholmen til Amager og med mange til- og frakørsler under vejs, så vi kan få så megen trafik ned under jorden som muligt.

Flere havnebusser med flere stoppesteder, så vi i stigende grad får glæde af ”vandvejene”. Det kan aflaste trængslen på de ordinære veje samt skabe nye smutveje. Det er vigtigt, at stoppestederne lægges lidt længere fra kajkanten, så kajaker, robåde m.v. kan sejle langs kajen uden at skulle krydse havnebussernes og turbådenes sejlruter.

At mange veje lægges helt eller delvist ned under jorden fx Bispeengbuen, H.C. Andersens Boulevard, Folehaven, Vasbygade, samt Jagtvej.

Flere elbiler med tilhørende infrastruktur. Vi ser gerne at alle biler udskiftes til fossilfri-biler. 

Parkering anlægges i parkeringshuse – gerne under jorden – så der bliver mere plads over jorden til gående, cyklister, og lokal trafik samt til træer, grønt og rekreative byrum.

Parkering til pendlere lægges ved S-togstationerne uden for København, så pendlerne ikke behøver at tage deres biler med ind i København.

At de nuværende miljøzoner for busser, lastbiler og taxaer udvides til også at omfatte personbiler, så de mest forurenende personbiler på sigt ikke længere må køre ind i det centrale København.