Veteraner bør have fortrinsret til studieboliger

Veteraner bør have fortrinsret til studieboliger i København 💂🏼💂🏼💂🏼

Vi skal hædre vore udsendte soldater. De, der efter endt tjeneste, skal studere i København skal have fortrinsret til københavnske studieboliger.
De skal hædres – ikke kun i festtaler – men også i praksis i hverdagen.
Derfor stiller vi dette forslag på Københavns Rådhus.