Kommunen bør overtage vedligeholdelse og opsyn af områderne ved Islands Brygge og kajen i Nordhavn

Vi konservative ønsker et renere og tryggere København. Derfor foreslår vi forud for næste uges forhandlinger på Københavns Rådhus, at Københavns Kommune overtager hele havnearealet på Islands Brygge og hele kajen i Nordhavn, så vi kan få løst de gentagne problemer med affald og støj.

I dag er problemet, at nogle af arealerne er kommunale og andre privatejede med offentlig adgang. Der gælder forskellige regler.

Vi konservative foreslår, at kommunen overtager hele Islands Brygge og hele Sandkaj i Nordhavn, så kommunen kan stå for renholdelse og opsamling af affald.

Tilsvarende kan kommunen ved at overtage arealerne sørge for et regelsæt om støj, og kommunen kan med et kommunalt ordenskorps håndhævereglerne, så der bliver ro.

I dag har grundejerforeningerne store udgifter til at samle affald efter gæster på de private arealer med offentlig adgang, og kommunen må i dag ikke håndhæve støjregler på de private arealer.

Hvis kommunen overtagerarealerne får vi et renere og tryggere København, og grundejerforeningerne slipper for udgiften til renholdelse og til private vagtværn.

København skal fungere i hverdagen – trygt og rent.