Stop for udledningen af urenset spildevand i Havnen og Øresund

Sommeren er på vej og med det varmere vejr er vi mange københavnere som også gerne vil have os en køling dukkert. Det bliver dejligt, men desværre er der er også et ulækkert men. 

I København hældes kloakvand fortsat ud i vores badevand i havnen. Det er ulækkert og grotesk. Der udledes mange steder spildevand til havnen – nogle steder sker det mange gange om året. Det kan vi ikke byde københavnerne og det skal stoppes nu. 

På sidste møde i kommunens teknik- og miljøudvalg stillede vi Konservative forslag om at stoppe for udledning af spildevand til badevandet i havnen og i Øresund. Desværre var det kun med opbakning fra DF. Vi stiller os helt uforstående overfor flertallet i borgerrepræsentationen, der ikke ønsker at gøre noget ved problemet.

Rent badevand i Havnen og Øresund er en mærkesag for os Konservative i København. Vi ønsker en ren havn, hvor vi ikke skal bade i kloakvand.