(All Credits: Wiki user - Orf3us)

Parkering er velfærd

Fremkommelighed og parkering er velfærd. Hvis man har travlt, og har behov for en bil for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen, så skal man ikke spilde tid i køer på vejene og på at lede efter en parkeringsplads.

 

Den nuværende socialdemokratiske overborgmester har varslet, at han ønsker at lukke veje og gøre flere veje i København blinde, for at begrænse antallet af biler i København. Den nye socialdemokratiske overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen har varslet, at hun vil fjerne hver tredje parkeringsplads fra gaderne. Vi går hårde tider i møde.

 

Jeg kan godt forstå, at den lokale socialdemokratiske borgerrepræsentant her i avis den 10/2 nærmest undskylder sit parti. Hun skriver, at så længe Brønshøj Husum ikke har en kollektiv trafikbetjening på niveau med resten af byen, så må man tage særlige hensyn til Brønshøj Husum.

 

Vi konservative ønsker Metrolinjer til alle bydele, så man kan komme hvor som helst i København på en halv time. Derfor haster det med at få anlagt en Metro til Bellahøj, Brønshøj og Husum. Desværre bakker socialdemokraterne ikke op.

 

Nedsat fremkommelighed vil komme til at gå udover Brønshøj – det giver køer, mere forurening og spildtid i trafikken. København skal fungere i hverdagen, og derfor vil vi konservative ikke være med til at lukke veje og nedsætte fremkommeligheden. Vi vil heller ikke nedlægge parkeringspladser i en by, hvor vi bliver flere og flere og efterspørgslen efter parkering bliver større og større.